Ślub cywilny, czy konkordatowy?

Ślub kościelny, zgodnie z wiarą katolicką, to przysięga składana przed bogiem. Marzenia o ślubie kojarzą się zawsze z kościołem i białą suknią. Przysięga małżeńska składana w urzędzie stanu cywilnego wydaje się mniej atrakcyjna. Jeszcze kilkanaście lat temu, zanim pojawiła się możliwość zawarcia konkordatu, dwa śluby były standardem. W ostatnim czasie zdecydowana większość par decydowała się na zawarcie ślubu konkordatowego, który pozwala załatwić wszystkie formalności w kościele. Wygląda jednak na to, że zapowiada się zwrot ku ślubom zawieranym przed urzędnikiem i bynajmniej nie z powodu odwrotu od kościoła katolickiego, ani braku możliwości zawarcia ślubu kościelnego. Nie wiecie, czy zdecydować się na jedną ceremonię, czy na obie? Poniższy artykuł może okazać się pomocny.

Ślub konkordatowy

Od 1998 roku, kiedy to rząd polski podpisał ze Stolicą Apostolską ustawę konkordatową istnieje możliwość zawarcia małżeństwa tylko w kościele, co zostaje uznane przez polskie prawo. Na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu narzeczeni są zobowiązani zgłosić się do kancelarii parafialnej ze świadectwem chrztu zawierającym adnotację o bierzmowaniu oraz stanie wolnym umożliwiającym zawarcie małżeństwa, dokumentami poświadczającymi ukończenie kursu przedmałżeńskiego, dowodami osobistymi oraz zaświadczeniami wydawanymi przez kierownika USC o braku okoliczności wykluczających możliwość zawarcia małżeństwa w świetle prawa. Na podstawie tych dokumentów spisywany jest protokół oraz ogłaszane zapowiedzi. Kilka dni przed ślubem narzeczeni muszą przybyć do kancelarii wraz ze świadkami w celu spisania aktu ślubu. Tuż przed ceremonią zostaje podpisane zaświadczenie o zawarciu małżeństwa, a w ciągu 5 dni o tym fakcie zostaje powiadomiony Urząd Stanu Cywilnego i na tej podstawie sporządza akt. Zaletą tego rodzaju ślubu jest przede wszystkim mniejsza ilość formalności oraz udział w jednej ceremonii. Para Młoda nie musi przechodzić podwójnego stresu związanego z ceremonią oraz nie musi zaopatrywać się w drugi ubiór na ten dzień.

Ślub cywilny

Narzeczeni, którzy chcą zawrzeć ślub cywilny zgłaszają się na miesiąc i jeden dzień przed planowaną datą ślubu w USC w celu złożenia niezbędnych dokumentów, takich jak odpisy skrócone aktów urodzenia, pisemne oświadczenia o braku okoliczności wykluczających możliwość zawarcia małżeństwa oraz oświadczenie o tym jakie nazwiska będą nosić małżonkowie oraz ich dzieci po ślubie. Konieczne jest również wniesienie opłaty skarbowej. Z punktu widzenia kościoła taki ślub jest wstępem do zawarcia małżeństwa, gdyż w świetle przepisów prawa kościelnego związek w ten sposób zawarty nie może być uznany. Ślub cywilny jest dobrym rozwiązaniem dla tych, którzy chcą się szybko pobrać i nie mają zamiaru uczestniczyć w długich przygotowaniach związanych ze ślubem kościelnym oraz weselem, gdyż jak wiadomo, przygotowania do ślubu kościelnego często zaczynają się już dwa lata przed planowanym terminem. Wydawać, by się mogło, że ślub konkordatowy jest zatem idealnym rozwiązaniem dla tych osób, którym zależy na ślubie kościelnym. Dlaczego więc następuje zwrot ku ślubom cywilnym i coraz częściej narzeczeni decydują się na dwie ceremonie? Otóż śluby cywilne zaczęły ponownie zyskiwać na popularności za sprawą ustawy z 2015 roku, która przewiduje, że pary mogą wziąć ślub także poza urzędem stanu cywilnego. Otworzyło, to możliwość do organizowania ślubów w plenerze rodem z amerykańskich filmów. Warunkiem jest jedynie opłata w wysokości 1000 zł oraz wybór miejsca gwarantującego bezpieczeństwo oraz doniosłość i powagę sytuacji. Decyzja, czy dane miejsce spełnia te wymogi należy do kierownika USC. Ślub cywilny w plenerze jest ciekawą alternatywą i może okazać się bardzo pożądanym uzupełnieniem ślubu kościelnego. Para Młoda może wybrać miejsce i okoliczności o jakich marzy, pod warunkiem, że będą one bezpieczne dla uczestników ceremonii.

Decyzja o tym, czy zdecydować się na ślub kościelny, czy cywilny jest kwestią indywidualną. Jeśli jednak jesteście zdecydowani na zawarcie związku małżeńskiego przed bogiem, to warto rozważyć, czy ma się to odbyć w formie ślubu konkordatowego, czy może jako dwie ceremonie. Jeśli macie ciekawy pomysł na zorganizowanie ślubu w plenerze, to może lepiej zdecydować się na ślub kościelny i cywilny, dzięki czemu będziecie świętować podwójnie cudowny moment zaślubin.