Niedziela, 14 Lipca 2024 r. 196 dzień roku. Imieniny: Bonawentura, Damian, Dobrogost

Ślub jednostronny – na czym polega i kto taki zawiera?

Sakrament małżeństwa udzielany jest osobom wierzącym i tak właśnie większość z nas rozumie pojęcie ślubu w kościele katolickim. Co jednak zrobić, gdy tylko jedna z osób jest wierząca? Czy możliwy jest ślub jednostronny? Otóż tak! Sprawdźmy na czym polega i w jakich sytuacjach jest udzielany.

Uwarunkowania prawne
Ślub jednostronny przeznaczony jest dla par, w przypadku których jedno z pratnerów jest wyznania katolickiego, a drugie innego wyznania lub ateistą. Kwestie związane ze ślubem jednostronnym regulowane są Instrukcją Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w kościele katolickim. Instrukcja ta, określa warunki prawne zawarcia ślubu między katolikiem, a stroną niekatolicką. Zgodnie z jej zasadami ślub jednostronny mogą zawrzeć:

- osoby nieochrzczone,
- osoby ochrzczone, ale od najmłodszych lat wychowane we wspólnocie kościelnej niekatolickiej,
- osoby, które zostały wprawdzie ochrzczone w kościele katolickim, ale od najmłodszych lat, jeszcze przed używaniem rozumu, były wychowywane w środowisku ateistycznym,
- osoby niewierzące oraz uważające się za ateistów,
- osoby wprawdzie nie formalnie, ale praktycznie i publicznie odstąpili od Kościoła, tak że faktu tego odstępstwa nie da się ukryć,
- osoby trwające notorycznie w cenzurach kościelnych,
- osoby, które ostentacyjnie nie praktykują.
Ponadto osoba nienależąca do kościoła katolickiego powinna złożyć zobowiązanie, że nie będzie przeszkadzała współmałżonkomi w wypełnianiu praktyk religijnych oraz w wychowywaniu dzieci w wierze katolickiej. Małżonkowie zostają poinformowanin także o nierozerwalności oraz trwałości sakramentu małżeństwa.

Ślub jednostronny z osobą innego wyznania
Zawarcie małżeństwa z osobą innego wyznania np. muzułmaninem jest jak najbardziej możliwa za pomocą ślubu jednostronnego. Jeśli chodzi o osoby wyznania grekokatolickiego, to w tym przypadku ślub z osobą wyznania rzymskokatolickiego zawierany jest w tradycyjnej formie, gdyż obie osoby są przedstawicielami tego samego papieskiego kościoła katolickiego. Inaczej jest natomiast z osobą wyznania prawosławnego, która należy do odrębnego kościoła i w takim przypadku zastosowanie mają normy ślubu jednostronnego.

Ślub jednostronny z rozwodnikiem
Kościół katolicki nie uznaje rozwodu i nawet jeśli wcześniej zawarte małżeństwo okazało się nieudane, to w świetle prawa kościelnego, takie małżeństwo wciąż istnieje i tylko śmierć może je zakończyć. Prawo kościelne uznaje unieważnienie małżeństwa, ale nie jest to proste i trzeba mieć ku temu bardzo konkretne podstawy, aby kościół uznał nieważność związku. Ślub jednostronny nie jest zatem możliwy w przypadku, gdy jedna z osób jest rozwiedziona. Zgodnie z kanononem kościelnym 1085 KPK: "§ 1. Nieważnie usiłuje zawrzeć małżeństwo, kto jest związany węzłem poprzedniego małżeństwa, nawet niedopełnionego."

Przebieg ślubu jednostronnego
Goście biorący udział w ceremonii ślubu jednostronnego, często nie zdają sobie nawet z tego sprawy, gdyż przebieg ceremonii nie różni się wiele od tradycyjnej. Ślub jednostronny może nawet odbyć się podczas Mszy Świętej, jeśli władze kościelne wyrażą na to zgodę. Dozwolona jest także obecność niekatolickiego duszpasterza, który może wygłosić mowę lub przeczytać fragment Pisma Świętego. Jedyna różnica polega na tym, że niekatolicki małżonek nie wypowiada podczas porzysięgi słów: „Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci."
Nie warto rezygnować z sakramentu małżeństwa, gdyż kościół ma receptę dla małżeństw mieszanych w postaci ślubu jednostronnego. Ślub jednostronny, to rozwiązanie dla ludzi niewierzących oraz będących innego wyznania.